تعریف:
برداشتن چربی های مقاوم به رژیم و ورزش در بدن با استفاده از لوله های ظریف و دستگاه ساکشن.


محل های ساکشن شامل: چانه، گونه ها، گردن، بازوها، بالای سینه ها، شکم، باسن، ران ها، زانوها، ساق پا و قوزک (مچ پا) می باشند.

مدت زمان عمل:

1 تا 2 ساعت یا بیشتر

اثرات جانبی:

درد و تورم و کبودی و سفتی به همراه ترشح مایع چند روزه از محل های سوراخ های ساکشن.

بهبودی:

بازگشت به کار: بعد از 1 تا 2 هفته.
فعالیت شدید: بعد از 2 تا 4 هفته.
ممکن است بهبودی کبودی و ورم 6 ماه یا بیشتر طول بکشد.

خطرات:

ندرتاً عدم تقارن، ناهمواری و چین خوردگی پوست، خطرات دیگر شامل تغییرات رنگ، آسیب پوست، عفونت و تجمع مایع است (سلولیت).

نتایج:

دائمی در صورتی که رژیم غذایی و ورزش رعایت شود.

تکنیک عمل:

جراح، برش های کوچک در پوست در نواحی نزدیک چربی ایجاد می کند و یک لوله دراز توخالی (به نام کانولا) که بافت چربی را به خارج می کشد را در آن قرار می دهد.

شرایط بیمار:

سرپایی یا بستری موقت.

بیهوشی:

عمومی
موضعی
اپیدورال