آدرس :

تهران - میدان ونک - خیابان بیستم گاندی - پلاک 16- طبقه دوم - واحد 4

تلفن :


(+98) (21) 88778795

(+98) (21) 88209545

(+98) 9121504542

(001) 9402380156 (USA)

 

ایمیل:

khorvashmd@yahoo.com
  

 

 
         
   
   

مکان :

تهران - میدان ونک - خیابان بیستم گاندی - پلاک 16- طبقه دوم - واحد 4

(+98) (21) 88778795
(+98) (21) 88209545